Middagsymposium


12 maart 2018


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 Inloop

13.30 Opening dagvoorzitter
Irene van der Giessen, Consulent / Directeur bij Stichting HerstelTalent, hoofdredacteur Participatie en Herstel

13.40 IPS: mensen met ernstige psychische klachten aan de slag
Cris Bergmans, socioloog en stafmedewerker IPS , Kenniscentrum Phrenos.
In zijn werk betrokken bij de implementatie van IPS bij GGZ-instellingen en coördinator IPS-Platform Phrenos. IPS is een bewezen effectieve methode en wint aan populariteit. In deze presentatie wordt deze - van oorsprong Amerikaanse wetenschappelijk bewezen - methode verder toegelicht. Daarbij staan een aantal vragen centraal: Waar draait het om bij deze aanpak, wat levert het op de korte en de lange termijn op en waar moet je op letten als je in deze methodiek zou willen investeren? Daarnaast staat de spreker stil bij IPS en de toekomst! Hierbij gaat hij in op een aantal aanpassingen en uitbreidingen van het model. Ontwikkelingen die ook gevolgen zullen hebben voor de wijze waarop er met IPS wordt gewerkt.

14.30 Pauze

15.00 Herstel van een psychose: toeleiding naar werk en/of het behalen van startkwalificatie
Debby Kamstra, Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige, verschillende IPS functies, Roads; inhoudelijk coördinator en aanjager IPS, Arkin en IPS trainer, Phrenos.
Tot voor kort dacht men dat betaald werk voor cliënten met een psychose een stressor zou zijn waardoor cliënten eerder een terugval zou krijgen. Sinds de oprichting van het Vroege Interventie Psychose team (VIP in 2006) is besloten aandacht te besteden aan school en werk en dit als onderdeel te zien van de behandeling. VIP integreert zorg en re-integratie in het behandelaanbod. Dit is ‘evidence based’ en leidt tot goede resultaten in termen van herstel van een psychose, toeleiding naar werk en het behalen van startkwalificatie. Hierdoor krijgen ook jongeren met een psychose maximale kansen.

15.50 Discussie

16.10 Borrel en nazit