Middagsymposium


12 maart 2018


Bildung.city | Amsterdam

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen effectieve methodiek voor re-integratie voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening die een reguliere baan willen krijgen èn behouden. Kenmerken van IPS:

  • snel zoeken naar een baan;
  • voorkeuren van de cliënt centraal;
  • trajectbegeleiding integreren met GGZ-hulp;
  • ondersteunen ook op lange termijn.

IPS is een dynamisch model dat telkens weer plaats biedt aan nieuwe uitbreidingen en aanpassingen. Drijvende kracht is de ambitie om IPS voor steeds meer mensen nog effectiever te maken.

Ook jongeren met een psychose lopen door hun symptomen vaak vast in hun werk of studie. Door hen echter goede begeleiding te bieden kunnen zij leren beter om te gaan met symptomen en kunnen zij zelfregie ontwikkelen in moeilijke situaties.

Dit middagsymposium gaat hier uitgebreid verder op in: Individuele Plaatsing en Steun vanuit een verschillend perspectief. Deze middag wordt door SWP i.s.m. de redactie van het tijdschrift Participatie en Herstel georganiseerd. Voor abonnees op het tijdschrift is er een aantrekkelijke korting.

 

Doelgroep
Professionals in GGZ-instellingen, gemeenten WMO, UWV en hulpverleners in de wijk

Deelnamekosten 
Prijs voor deelname aan dit middagsymposium bedraagt slechts € 129,- excl. btw. Dit is inclusief de consumpties bij inloop,  Voor Participatie en Herstel abonnees bedraagt het middagsymposium slechts 99,- euro excl. btw. 

Aanmelden
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

Locatie
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie voor een uitgebreide routebeschrijving.